iFmHeemstede home

 

iFmHeemstede

is de importeur en distributeur van sieraden uit Nieuw Zeeland en Australië.

Henny Dingemans - directeur eigenaar - is zelf een hobbyedelsmid en lid van de Nederlandse Lapardisten Club.

Het sieradenmerk KAGI introduceerde zij - voor vrouwen - in 2013 en in 2015 heeft zij het Nieuw Zeelandse sieradenhuis Fabuleux Vous naar Nederland gehaald met o.a. de collectie Cross My Heart. Collecties met betekenissen.

In 2016 komt van DownUnder Australië het geronnomeerde mannen sieradenmerk Cudworth Enterprises naar Nederland.

In samenwerking met Cudworth Enterprises en Ikecho Pearls presenteert iFmHeemstede op de

Najaarsbeurs Jewels&Watches

een exclusieve bruidscollectie 

voor HEM en HAAR.

Vanaf october 2015 gaan we Europa in. We beginnen met Frankrijk, Duitsland en Italië om daar ook de markt te onderzoeken en klanten te genereren. 

In september gaan we naar IIJL London om ons daar te oriënteren.

Juweliers, wees er als eerste bij om uw gebied te claimen want iFmHeemstede kiest voor selectieve distributie.

Dat geldt ook voor de fashion sieraden van de collecties : fashion boetieks wij gaan uit van selectieve distributie.

Ook hiervoor geldt : wij zijn selectief.

 

Met ondernemende groeten.

Tot ziens in 2016!

Team iFmHeemstede

__________________________________________________________________________________________________________________________________

iFmHeemstede

is the importer and distributor of jewelry from New Zealand and Australia.

Henny Dingemans - principal owner - herself a hobby jeweler and member of the Dutch Lapardisten Club.

The jewelry brand KAGI she introduced - for women - in 2013 and in 2015 it has the New Zealand jewelry house Fabuleux Vous brought to the Netherlands e.g. the collection Cross My Heart. Collections with meanings.

In 2016 comes from Down Under Australia well established men's jewelry brand Cudworth Enterprises to the Netherlands.

In collaboration with Cudworth Enterprises and Ikecho Pearls presented iFmHeemstede on

Autumn Fair Jewels & Watches 2016

an exclusive bridal collection

for HIM and HER.

From October 2015, we go further into Europe. We start with France, Germany and Italy to also examine the market and generate customers.

In September we visit London IIJL to orientate ourselves in UK direction.

Jewelers, be the first to claim your area because iFmHeemstede opt for selective distribution.

This also applies to the fashion jewelry collections: fashion boutiques, we go out of selective distribution.

For this too, we are selective.

 

With enterprising greetings.

See you in 2016!

team iFmHeemstede